slogan

Tarief en kosten

Wij verrichten onze werkzaamheden voor u op basis van gefinancierde rechtsbijstand alsook op betalende basis.


Betalende basis

Het tarief wordt bepaald door het aantal uren dat de advocaat aan uw zaak werkt te vermenigvuldigen met zijn/haar uurtarief. Als verschillende advocaten aan uw zaak hebben gewerkt, kunnen hun tarieven verschillen. Dit hangt af van de ervaring en specialisatie van de betreffende advocaat. Daarnaast kunnen meespelen de spoedeisendheid van de zaak, de benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang daarvan of andere factoren. Uurtarieven kunnen variëren (tussen circa 130 en 300 euro exclusief kantoorkosten en BTW).


Gefinancierde rechtshulp

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw inkomen en vermogen als u een beroep doet op gefinancierde rechtsbijstand. Bij het bepalen van uw inkomen en vermogen wordt altijd uitgegaan van een peiljaar, dat twee jaar voor het huidige jaar ligt. Op dit moment is dat dus 2013. Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand geldt: hoe hoger uw inkomen in 2013, hoe meer u zelf moet betalen. Als uw inkomen sinds 2013 sterk is gedaald, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om uw huidige situatie te herbeoordelen (peiljaarverlegging).

Gebruik de rekenhulp van de Raad voor Rechtsbijstand om te zien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoeveel u dan zelf nog moet betalen. Deze eigen bijdrage per zaak kan variëren van € 196,- tot € 823,- per zaak. Als u gefinancierde rechtshulp krijgt, moet u de ‘eigen bijdrage’ aan uw advocaat betalen voordat de advocaat met uw zaak begint. Ook is het natuurlijk mogelijk dat uw rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt. Ga hiervoor uw polisvoorwaarden na.


Overige kosten van een procedure

Naast de advocaatkosten heeft een procedure andere kosten. Meestal moeten er griffierechten worden betaald. Maar er zijn ook nog de kosten van bijvoorbeeld deskundige(n), uittreksels en deurwaarders. Die kosten dient iedereen zelf betalen. Bovendien kan de rechter de partij die in het ongelijk wordt gesteld opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen, de zogeheten kostenveroordeling. Dat kan ook eenieder overkomen die een advocaat hebben op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Tel 036 53 94 555
Fax 036 53 30 582