slogan

Nieuws

Actuele informatie Personen en Familierecht
HR: Ook partneralimentatie bij samenwonen met gehuwde man.
Zoals bekend, komt van rechtswege een einde aan de partneralimentatie als de alimentatiegerechtigde in het huwelijk treedt of gaat samenleven met een ander  "als waren zij gehuwd". Dit is geregeld in art. 1:160 BW. Geldt dit ook voor samenwonen met een partner die nog gehuwd is? Daarover heeft de Hoge Raad recentelijk (opnieuw) een uitspraak gedaan. Hier vindt u een bespreking hiervan. 
 
Wat is er veranderd in het familierecht?
Op het gebied van het personen- en familierecht zijn sinds 1 januari 2014 verschillende wetten in werking getreden met vrij grote gevolgen voor de rechtspositie van bepaalde ouders en kinderen. Hier vindt u een overzicht. 
 
Indexering alimentatie
Op 1 januari 2015 worden de alimentatiebedragen met 0,8% verhoogd.
Voor een makkelijke tool om de indexering in uw geval te berekenen verwijzen wij u naar de website van het LBIO (https://www.lbio.nl).
 
Verder Online
Verder-online is een initiatief van de scheidingsadvocaten van de vFAS. Op de website vindt u actuele informtatie op het gebied van Personen en Familierecht. 
 
Villa Pinedo
Villa Pinedo is een plek waar de stem van kinderen centraal staat. Jaarlijks krijgen zo'n 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat er tijdens en zeker ook na dit proces te weinig aandacht bestaat voor de gedachten en gevoelens van kinderen. Om hier verandering in te brengen heeft Villa Pinedo samen met jongeren een open brief opgesteld aan alle gescheiden ouders. 
 
Stem van het kind
Hier treft u een "Dear Mom & Dad" brief aan geschreven door een kind van gescheiden ouders.  
 
Kinderverhoor
De Hoge Raad (HR 01-11-13 uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument) heeft nadere criteria gegeven voor de inperking van het hoorrecht. Met deze uitspraak zijn nadere handvatten gegeven voor de toepassing van het hoorrecht en een toelichting gegeven op de 3 uitzonderingsgronden om een kind van 12 jaar en ouder te horen.
 
Lesbische "duomoeder" mag kind erkennen
Eerst Kamer steunt wetsvoorstel. De partner van de biologische moeder, de "duomoeder, hoeft niet meer naar de rechter voor erkenning. De duo- of "meemoeder" kan automatisch juridisch ouder worden door te trouwen met de eerste moeder, als er sprake is van een onbekende donor.

Keer terug naar de nieuwspagina
 
Tel 036 53 94 555
Fax 036 53 30 582