slogan

Rechtsgebieden

Personen - en Familierecht
Echtscheiding l Ontbinding Geregistreerd Partnerschap l Verbreking samenleving l Boedelscheiding l Alimentatie (Partner- / Kinder-) l Omgangsregeling (co-ouderschap) l Wijziging gezag l Erkenning l Ontkenning vaderschap l Kinderontvoering | Bewind l Curatele
 
Strafrecht
Tijdens politieverhoor | Rechtsbijstand na ontvangst van een dagvaarding voor de politierechter of meervoudige strafkamer | Slachtoffer van een misdrijf
 
Jeugd(straf)recht
Ondertoezichtstellingen | Uithuisplaatsingen | Minderjarige strafzaken
 
Erfrecht 
Afwikkeling / verdeling erfenis | Conflicten met executeur-testamentair | Legitieme portie | Aanvaarding erfenis | Uitleg testament | Stiefoudergevaar 
 
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet | Vordering tot doorbetaling loon | Beëindiging arbeidsovereenkomst (eventueel op gezamenlijk verzoek)
 
Huurrecht
Huurachterstand | Nakoming verplichtingen
 
Mediation / Echtscheidingsbemiddeling / Collaborative Divorce (Overlegscheiding)
Gezamenlijk met behulp van een mediator geschillen oplossen
 
Tel 036 53 94 555
Fax 036 53 30 582