slogan

Rechtsgebieden

Personen - en Familierecht
Echtscheiding l Ontbinding Geregistreerd Partnerschap l Verbreking samenleving l Boedelscheiding l Alimentatie (Partner- / Kinder-) l Omgangsregeling (co-ouderschap) l Wijziging gezag l Erkenning l Ontkenning vaderschap l Kinderontvoering | Bewind l Curatele
 
Strafrecht
tijdens politieverhoor | rechtsbijstand na ontvangst van een dagvaarding voor de politierechter of meervoudige strafkamer | slachtoffer van een misdrijf
 
Jeugd(straf)recht
ondertoezichtstellingen | uithuisplaatsingen | minderjarige strafzaken
 
Erfrecht 
Afwikkeling / verdeling erfenis | conflicten met executeur-testamentair | legitieme portie | aanvaarding erfenis | uitleg testament | stiefoudergevaar 
 
Arbeidsrecht
ontslag op staande voet | vordering tot doorbetaling loon | beeindiging arbeidsovereenkomst (eventueel op gezamenlijk verzoek) |
 
Huurrecht
Huurachterstand | nakoming verplichtingen
 
Mediation / Echtscheidingsbemiddeling / Collaborative Divorce (Overlegscheiding)
Gezamenlijk met behulp van een mediator geschillen oplossen
 
Tel 036 53 94 555
Fax 036 53 30 582