slogan

Jeugd(straf)recht

Wij verlenen ook rechtsbijstand aan kinderen. Zowel in jeugdstrafzaken als in jeugdzorgzaken; op verzoek van ouders, maar ook op verzoek van kinderen zelf. In het merendeel van de gevallen kunnen wij dat doen op basis van gefinancierde rechtsbijstand, en dus voor u en uw kind kosteloos! Uw kind heeft daar recht op!
 
Jeugdstrafrecht
 
Als een kind wordt verdacht van een strafbaar feit, wordt steeds vaker de politie ingeschakeld. Denkt u erom dat uw kind tijdens een poltieverhoor recht heeft op bijstand van ouders of advocaat ! Sommige zaken worden afgedaan met een waarschuwing of een Halt-straf. In andere gevallen moeten u en uw kind bij de officier van justitie komen of zich melden bij de strafrechter. Dit kan grote impact hebben op uw kind en vervelende gevolgen hebben voor zijn/haar toekomst. Laat u daarom bijstaan.
 
 
Jeugdzorg
 
Wanneer er zorgen zijn over de situatie van uw kinderen, kan de Raad voor Kinderbescherming daar onderzoek naar doen. In sommige gevallen leidt dat tot een verzoek om uw kinderen onder toezicht te stellen. U en uw kind kunnen dan te maken krijgen met een gezinsvoogd. In andere gevallen is ondertoezichtstelling niet voldoende en wordt ook verzocht om de uithuisplaatsing van uw kind. U en uw kind zullen voor de rechter moeten verschijnen en treffen daar de Raad voor Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of andere professionele instelling. Laat u bijstaan door een advocaat, zodat u er ook rekening wordt gehouden met uw belangen.
 
Stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in naar de opvoedsituatie of wordt verzocht om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, hebt u problemen met de gezinsvoogd, bel ons!
 
Wij van VSB advocaten & mediators hebben allen de specialisatie jeugdrecht afgerond en zijn lid van specialisatieverenigingen. De advocaten zijn dan ook volledig op de hoogte van de huidige stand van de wet en jurisprudentie. Wij zullen alles wat mogelijk is doen om de belangen van uw kind te verdedigen.
 
Tel 036 53 94 555
Fax 036 53 30 582